Prof.Dr.Şebnem Akipek

sebnem_SB
Prof.Dr.Şebnem Akipek 
Danışman – Eski Dekan
Öğretim Üyesi
akipek@asdhukuk.com

Prof. Dr. Şebnem Akipek, 1985 yılında birinci olarak girdiği A.Ü.Hukuk Fakültesinden 1989 yılında yine birinci olarak mezun olmuştur. 1998 yılında doktor, 2004 yılında doçent 2010 yılında profesörlük unvanlarını almıştır. Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, TED Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesinde Misafir Öğretim Üyesi, Kadir Has Ünivesitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev aldı. 2000 yılı itibarı ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görevi devam etmektedir.

Özel Uzmanlık ve İlgi Alanları

 • Sözleşmeler Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Tüketicinin Korunması Hukuku
 • Banka Hukuku
 • Sağlık Hukuku
 • Uluslararası Ticaret Hukuku (özellikle CISG)
 • Eşya Hukuku
 • Taşınmaz Hukuku
 • Uluslararası Ticari Tahkim

 

Eğitim

 • Profesörlük, Aralık 2010
 • Doçentlik, Mayıs 2004
 • Doktora, Mayıs 1998 (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 • Yüksek Lisans (LL.M.), Ekim 1991 (London School of Economics and Political Science, Londra Üniversitesi)
 • Lisans (Hukuk), Haziran 1989 (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) (Fakülteye giriş ve Fakülte mezuniyeti birincilikle)
 • Lise, Haziran 1985 (TED Ankara Koleji)

Mesleki Deneyimler

 • Temmuz 2007-günümüz, ASD HUKUK BUROSU’nda danışmanlık,
 • Eylül 2014 itibarı ile Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı,
 • Haziran 2006-Haziran 2013, Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü,
 • Nisan 2001-günümüze, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hukuk Müşaviri,
 • Ekim 2000-günümüze, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi,
 • Çeşitli yıllarda, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesinde Misafir Öğretim Üyesi
 • Şubat 1990-Ekim 2000, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Yabancı Dil

 • İngilizce, çok iyi
 • Almanca, çok iyi
 • Fransızca, az
 • Latince, az

 

logo