Our Services

TAGAR’ın verdiği asli hizmet; ipotek ve rehin tesisidir.

Sunduğu hizmet çeşidinin geniş tanımlaması aşağıdadır.

Tapu Sicilinde, Trafik Sicilinde, Liman Sicilinde, Gemi sicilinde, Hava Vasıtaları Sicilinde, Belediye Sicilinde, Sanayi ve Ticaret Memurluklarında, genel anlamda menkul ve gayrimenkullerin kaydoldukları her tür sicil müdürlüklerinde, yurt dışında bu müdürlüklerin yerine geçen kurum ve kuruluşlarda mallar üzerinde tam ve sınırlı ayni hakların tesisi, tesis edilmiş hakların kaldırılması, alım-satım mukavelelerinin ve ilgili sicile kaydedilmesinin sağlanılması, menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili olarak ilgili sicillerinde yapılabilecek her tür muamelelerin yapılması ya da yapılmış muamelenin iptali işleminin gerçekleştirilmesidir.

TAGAR hizmetini sunarken, hizmet verdiği Bankalar ve diğer kuruluşlarla entegrasyonu sağlayabilecek geliştirilmiş iletişim ve bilişim teknolojisi kullanmaktadır.  

TAGAR kullandığı bu teknoloji ile otomasyonu sağladığı gibi gizlilik ve güveni de sağlamaktadır. 

TAGAR Hizmetini sunarken şeffaflığı ve hızlı bilgilenmeyi ön plana alarak, süreçlerin tamamında, ilgililerine izlenebilir ve sorgulanabilir olmayı sağlamıştır.

TAGAR hizmetini sunarken süreçlere bağımlılığı koruyarak, bankalarda ve diğer hizmet alan kuruluşlarda müşteri memnuniyetini, verimliliği ve rekabet gücünü arttırmaktadır. 

TAGAR süreçlerin kısaltılması konusunda aktif görev alarak, teminatlandırma sürecinde yer alan, kredi tahsis, Ekspertiz, Şube, Müşteri, Sicil Müdürlüğü arasında koordinasyonu ve hızlı bilişimi sağlayıcı ARGE çalışmalarında bulunmakta ve sistemsel tavsiyeler geliştirmektedir. 

logo